نوآوري در اقتصاد

اقتصاد نوآور با تکیه بر دانش مدیریت کسب و کار به همراه مهندسی دانش درنظر دارد، تا با مطالعه داده ها و اطلاعات موجود در سیستم های اطلاعاتی که در انواع رسانه های الکترونیکی ذخیره شده اند، به کشف حقایق موجود و دانش مربوط در عرصه های مختلف علمی بپردازد، تا بتوان با دانش استخراجی…

ادامه مطلب

هوش مصنوعي

امروزه تمامي كسب و كارها اعم از علوم پزشكي و غيرپزشكي رويكردي همه جانبه به سوي بهره برداري بيشتر از هوش مصنوعي دارند.هوش مصنوعي در تمامي عرصه ها ريشه دوانده و براي بازدهي بيشتر دانشمندان تدابير بهينه اي را در اين حوزه اعمال مي كنند. در علم اقتصاد و بهره وري بيشتر در كسب و…

ادامه مطلب