اقتصاد نوآور با تکیه بر دانش مدیریت کسب و کار به همراه مهندسی دانش درنظر دارد، تا با مطالعه داده ها و اطلاعات موجود در سیستم های اطلاعاتی که در انواع رسانه های الکترونیکی ذخیره شده اند، به کشف حقایق موجود و دانش مربوط در عرصه های مختلف علمی بپردازد، تا بتوان با دانش استخراجی از داده های ذخیره شده مدیریت استراتژیک بهینه ای را جهت توسعه پایدار کسب و کارها اجرا نمود.

مهندسي دانش با مطالعه ي داده هاي خام و اطلاعات موجود با انجام فرآيند داده كاوي اغلب به نتايج مفيدي مي رسد، كه از آن به عنوان كشف دانش از داده ها گفته مي شود.

دانشمندان علم داده به اين نتيجه رسيده اند، كه هوش مصنوعي مي تواند ما را به دانش نهفته در سيستم ها رهنمون شود.

هوش مصنوعي منجر به پديد آمدن سيستم هاي هوشمند جهت بهينه سازي تصميمات مديران و كارشناسان خبره در تمامي عرصه هاي علمي گشته است. از ديرباز تا كنون علم پزشكي، اقتصاد، روانشناسي و سياست با مطالعه ي داده ها پيش بيني هاي لازم را با استفاده از آمار و احتمالات انجام مي داده اند، كه با ورود به فناوري اطلاعات امروزه سرعت و حجم تحليل داده ها رشد قابل توجهي داشته دارد.

در اين راستا، گروه نوآوران اقتصاد در نظر دارد، تا جهت بهبود و توسعه پايدار كسب و كارها با داده كاوي دانش مورد نظر را استخراج كرده و اهداف ذينفعان خويش را فراهم نمايد.

پیام بگذارید